گز و آجیل اصفانو فعالیت خود را بیش از یک قرن پیش ، در شهر اصفهان آغاز نمود و تا کنون با بیش از یکصد سال تجربه توانسته است سهم به سزایی در تولید و توزیع خشکبار عهده دارباشد. تنوع اجناس اصفانوبا بیش از 800 نوع محصول مختلف در بسته بندی های متنوع و زیبا حاکی از گستردگی فعالیت و سابقه درخشان آن می باشد. دریافت سه مدال کیفیت برتر محصولات از وزارت کشاورزی ، از افتخارات ثبت شده خشکبار تواضع می باشد. طیف وسیع مشتریان داخلی و خارجی ، مبین عملکرد مثبت و رو به رشد خشکبار تواضع بوده و نشان رضایت در چهره مشتریان ، بیانگر مرغوبیت محصولات و کیفیت تولیدات این مجموعه می باشد.
parallax background

مشتریان ویژه